Metodisko darbu skate

Pavasara brīvlaiku mūsu skolā ikgadēji noslēdz Pedagogu metodisko darbu skate. Katru gadu metodiskie darbi tiek izstrādāti pēc skolā  noteiktiem kritērijiem metodisko darbu izstrādei, kā arī tie ir saskaņā ar metodiskā darba izvirzītajām prioritātēm. Šogad metodisko darbu iesniegšanas formātu, kas ir elektroniski, noteica situācija valstī un izglītības iestādē veiktais attālinātais darbs. Kopā tika iesniegti 40 metodiskie darbi un piedalījās 45 Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra pedagogi.