Vienas dienas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju augustā organizē vienas dienas kursus pedagogiem no vispārizglītojošām skolām, kurās ir iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski. Pēc aktīvas dalības kursos tiks izsniegtas apliecības par 8 stundām.

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)
24.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/dRbS8HxYtQCWn8gV9

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (8 stundas)
25.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/iobYnbesqJqbLP418