Vienas dienas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Rīgas 1.pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju augustā organizē vienas dienas kursus pedagogiem no vispārizglītojošām skolām, kurās ir iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski. Pēc aktīvas dalības kursos tiks izsniegtas apliecības par 8 stundām.

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)
24.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/np2t9JMH7PYp6XFi7

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai ( 8 stundas)
25.augusts, 2023.gads
No plkst.10.00-16.00
Pieteikšanās elektroniski:
https://forms.gle/SiVAd65ZTQKrFP5x7