PROJEKTS “MĀCĀMIES KOPĀ”

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs no 2023. gada 23. oktobra līdz 2024. gada 30. aprīlim  piedalījās  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Mācāmies kopā”, kura mērķis bija veicināt un pilnveidot sadarbību skolas vadības komandā, īstenojot kompetenču pieeju izglītības iestādē, kā arī stiprināt atbildību par efektīvāku izglītības iestādes mērķu sasniegšanu, rezultātu uzlabošanu.

Projekta nosaukums: Izglītības iestādes paplašinātas vadības grupas kapacitātes, sadarbības un atbildības stiprināšana.

Sešās projekta aktivitātēs  iesaistījās  visas izglītības iestādes paplašinātās  vadības grupas– izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki, izglītības metodiķi, sociālais pedagogs, izglītības psihologs, mācību jomu koordinatori, ar mērķi pilnveidot zināšanas, prasmes un sadarbību skolas vadības komandā.

Pedagogi šajā izglītības iestādes  pasākumā dalījās pieredzē par efektīvas skolas vadību, pedagogu sadarbību, datos balstītu izglītības iestādes mērķu izvirzīšanu. 

Programmas  uzdevums bija veikt skolas vadības komandas analīzi.

Pilnveidot skolas vadības zināšanas sekmīgai komunikācijai un veiksmīgai sadarbībai  izglītības iestādē. Pilnveidot zināšanas skolas vadībai, kā strādāt ar datiem un  prasmes iniciēt mācīšanās kopienas veidošanu, lai pedagogi varētu profesionāli mācīties skolas vidē viens no otra. Analizēt skolas darbu, sasniegumus, uzlabojamo un problēmas.

Ieguvumi:

Dalība projektā veicināja pedagogu savstarpējo sadarbību. Mainīja uz pozitīvo pusi paļāvību uz kolēģiem. Pedagogi kļuvuši vēl profesionālāki, uzlabojies mikroklimats un saskarsmes kvalitāte. Mainījusies izpratne par skolas kopējiem uzdevumiem un  katra personīgajiem mērķiem. Uzlabojusies komunikācija ar administrāciju. 

Izaicinājumi:

Lielākie izaicinājumi projekta laikā bijuši personīgās distances ievērošana veicot dažus uzdevumus,  fokusēti sadarboties, iesaistīties spēlēs. Darbošanās vienā komandā, aktuālo jautājumu apspriešana un kolēģu tuvāka iepazīšana. 

Atsauksmes:

Paldies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram, RIIMC koordinatorei Ingai Liepniecei  par atbalstu un lektorei Agitai Ozoliņai  par nodarbību vadīšanu, jaunām zināšanām, brīvo, pozitīvo un radošo atmosfēru nodarbību laikā! Novērtējam doto iespēju būt aktīviem dažādās jomās, pateicamies par sniegto atbalstu un pozitīvo pastiprinājumu, iespēju dalīties pieredzē.

Sanita Plaude, projekta vadītājs, Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs

Mācāmies kopā projekta nodarbībās. Vadītāja lomas-paraugs, virzītājs, saskaņotājs, iedvesmotājs.

Jautra kopābūšana – raktiskā nodarbībā  tuvāk iepazinām kolēģus.
Spēles kolektīvam ir izcils veids, kā veicināt sadarbību un uzlabot komunikatīvās prasmes kolēģu vidū.
Grupa izspēlē  sadarbības spēli “Auto”.  
             Radošā spēle par savas personības lomu izvēli.