Metodisko izstrādņu skate

Pavasara brīvlaikā,  2023.gada 15.martā mūsu skolā notika Metodisko izstrādņu skate.  Piedalījās  Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra 50 pedagogi un kopā iesniedza 37 metodiskos darbus. Tie   izstrādāti pēc  noteiktiem kritērijiem un tos  izvērtēja  mācību priekšmetu jomās pēc mācību un metodisko izstrādņu vērtēšanas noteikumiem. Katrā mācību priekšmetu jomā tika noteikts labākais darbs speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības, kā arī smagiem garīgās vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un  profesionālās pamatizglītības programmā. Šajā dienā pedagogiem bija iespēja gūt  un dalīties jaunās idejās. Esam gandarīti, ka mūsu ,,Metodisko izstrādņu skatē 2023,, ar mums kopā bija RD IKSD vispārējās izglītības skolu nodaļas eksperte L.Margeviča.

Paldies visiem pedagogiem par piedalīšanos!