Konference DOMĀ! DARI! ZINI! 2021


Skola-organizācija, kas mācās caur matemātikas prizmu.

19.oktobrī Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra organizētajā konferencē, kas norisinājās attālināti piedalījās 158 dalībnieki. 2021. gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! tika izvirzītas vairākas prioritātes. Kā liecina atgriezeniskajā saitē iegūtie dati, sadarbība un pedagogu profesionālā pilnveide, kā arī metodiskais darbs skolā pedagogus interesē visvairāk. Dalīšanās pieredzē un praktiskie ieteikumi, kas izskanēja konferences laikā ir visaugstāk novērtētie no pedagogu puses. Konferenci kā lietderīgu savā profesionālajā izaugsmē atzinuši 98% no visiem dalībniekiem.

Par sadarbības rezultātiem un profesionālās pieredzes apkopošanu savā pieredzē dalījās Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra direktore Laila Lapiņa. Prezentāciju skatīt šeit.

Pieredzē par metodisko darbu un tā sistēmu dalījās Ulbrokas vidusskolas direktors, RTU docents Normunds Balabka. Prezentāciju skatīt šeit.

Mācīšanās grupu sadarbības rezultātus matemātikas jomā prezentēja Rīgas 25.vidusskolas matemātikas skolotāju, Matemātikas jomas koordinatore Rīgas pašvaldībā Gita Šulce. Prezentāciju skatīt šeit.

Par Matemātikas programmas izveidi un īstenošanu, atbalsta materiāliem un ieradumu veidošanu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem konferencē uzstājās projekta Skola2030 programmas veidotājas Sanita Plaude, Vineta Cibiņa un Olga Geislere. Prezentāciju skatīt šeit.

Konferences ieraksts pieejams šeit.

Paldies lektoriem par uzdrošināšanos dalīties pieredzē un uz tikšanos nākamā gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! 2022