Seminārs Latvijas republikas matemātikas skolotājiem

Skolēnu pavasara brīvlaikā notika Latvijas Republikas matemātikas skolotāju pavasara izbraukuma seminārs, ko 2024.gada 12.martā organizēja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas Daugavas pamatskolu. Seminārā piedalījās pedagogi no visas Latvijas kopskaitā 213. Pedagogus viesmīlīgi uzņēma Rīgas Daugavas pamatskola.  Dienas gaitā pedagogi dalījās pieredzē, stāstīja un  rādīja savus izstrādātos metodiskos uzskates un vizuālos materiālus.

Semināra sākumā dalībniekus uzrunāja Rīgas Daugavas pamatskolas direktore Nataļja Sitņika un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra direktore Laila Lapiņa.

Par Chromobook izmantošanu mācību procesā pieredzē dalījās Rīgas Daugavas pamatskolas skolotājaViktorija Čekanovska,

Semināra turpinājumā Irina Horoševa, Tatjana Šemonajeva  Rīgas Daugavas pamatskolas skolotājas stāstīja par tēmu Didaktiskās spēles matemātikas stundās.

Par praktiskiem uzdevumiem procentu apgūšanā Rīgas Daugavas pamatskolas skolotājas Neļa Sidoroviča, Anzhelika Bayanova stāstīja un praktiski aktivitātēs iesaistīja semināra dalībniekus, kuri aktīvi veica uzdotos uzdevumus.

Turpinājumā pieredzē dalījās Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra pedagoģe un Izglītības metodiķe Antra Krauce un skolotāja Arta Eversone parWidgit simbolu valodas izmantošanas iespējām  un  rādīja    labās prakses piemērus.

Par IT izmantošana skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem stāstīja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra skolotāja Sarmīte Žura.

Semināra noslēgumā Rīgas Daugavas pamatskolas  direktore  Nataļja Sitņika  ar lepnumu iepazīstināja semināra klātienes dalībniekus ar skolas vidi. Esam iepriecināti, ka seminārā, ar mums kopā bija

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu  nodaļas galvenā speciāliste Dace Vansoviča.

Paldies visiem, kas palīdzēja, pielika savu sirdi un rokas, šī semināra veiksmīgai norisei!

Uz tikšanos pēc gada!