Category: Attīstības centrs

Seminārs Latvijas republikas matemātikas skolotājiem

Skolēnu pavasara brīvlaikā notika Latvijas Republikas matemātikas skolotāju pavasara izbraukuma seminārs, ko 2024.gada 12.martā organizēja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas Daugavas pamatskolu. Seminārā piedalījās pedagogi no visas Latvijas kopskaitā 213. Pedagogus viesmīlīgi uzņēma...

Metodisko izstrādņu un mācību materiālu skate

13.martā Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā notika ikgadējā Metodisko darbu un mācību materiālu  skate. Skate tiek organizēta ar mērķi, lai papildinātu metodisko un mācību materiālu bāzi, pedagogi  mācību stundās strādātu ar mūsdienīgiem un daudzveidīgiem mācību materiāliem,...

Medumu Iespēju pamatskolas pedagogiem

    2024. gada 11.martā mūsu skolas pedagogi devās uz Medumu Iespēju pamatskolu, kur Izglītības metodiķes V. Cibiņa, D. Dreiblate un A. Krauce vadīja pedagogu profesionās pilnveides kursus par tēmām “Sasniedzamie rezultāti skolēniem ar garīgās...

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Limbažu novada pedagogiem

2023.gada 23.novembrī  Limbažu Valsts ģimnāzija telpās norisinājās Limbažu novada Izglītības pārvaldes un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām”. Kursus pasniedza Rīgas 1.pamatskolas izglītības metodiķe, Mg.paed. Vineta Cibiņa.

Kolēģu viesošanās no Kalnsētas pamatskolas

23.februārī mūsu skolā  notika izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Kansētas pamatskolas pedagogiem, lai iepazītos ar  skolas darbu, mācību procesu un metodēm. Sākumā skolas direktore Laila Lapiņa viesiem pastāstīja par skolu, pēc tam notika pieredzes apmaiņa,...

Latvijas Republikas Matemātikas skolotāju seminārs

Aicinām Jūs piedalīties Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra, sadarbībā ar Rīgas Daugavas pamatskolu, organizētajā  Latvijas Republikas Matemātikas skolotāju seminārā, kas notiks 12.martā plkst. 10.00 Rīgas Daugavas pamatskolā, Rīgā, Aglonas ielā 57. Semināra darba kārtību skatīt šeit. Seminārā var piedalīties,...

Matemātikas skolotāju konference ,,Domā! Dari! Zini!,,

Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra Latvijas Republikas Matemātikas skolotāju 6. KONFERENCE DOMĀ! DARI! ZINI! 2023.gada 24.oktobrī KONFERENCES NORISI skatīt šeit Lai pieteiktu savu dalību konferencei, aicināti  aizpildīt atbilstošo pieteikuma anketu –  ja piedalīsieties tiešsaistē: –...