Category: Attīstības centrs

Dalība forumā “Izglītība izaugsmei 2024”

21.maijā Rīgas 1.pamatskolas -attīstības centra projekta “Mācāmies kopā” koordinatore Sanita Plaude un izglītības metodiķe Ilga Grīntāle piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajā  forumā “Izglītība izaugsmei 2024”. Forums bija kā noslēguma pasākums projektam “Mācāmies kopā”,...

PROJEKTS “MĀCĀMIES KOPĀ”

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs no 2023. gada 23. oktobra līdz 2024. gada 30. aprīlim  piedalījās  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Mācāmies kopā”, kura mērķis bija veicināt un pilnveidot sadarbību skolas vadības komandā, īstenojot...

Seminārs Latvijas republikas matemātikas skolotājiem

Skolēnu pavasara brīvlaikā notika Latvijas Republikas matemātikas skolotāju pavasara izbraukuma seminārs, ko 2024.gada 12.martā organizēja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas Daugavas pamatskolu. Seminārā piedalījās pedagogi no visas Latvijas kopskaitā 213. Pedagogus viesmīlīgi uzņēma...

Metodisko izstrādņu un mācību materiālu skate

13.martā Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā notika ikgadējā Metodisko darbu un mācību materiālu  skate. Skate tiek organizēta ar mērķi, lai papildinātu metodisko un mācību materiālu bāzi, pedagogi  mācību stundās strādātu ar mūsdienīgiem un daudzveidīgiem mācību materiāliem,...

Medumu Iespēju pamatskolas pedagogiem

    2024. gada 11.martā mūsu skolas pedagogi devās uz Medumu Iespēju pamatskolu, kur Izglītības metodiķes V. Cibiņa, D. Dreiblate un A. Krauce vadīja pedagogu profesionās pilnveides kursus par tēmām “Sasniedzamie rezultāti skolēniem ar garīgās...

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Limbažu novada pedagogiem

2023.gada 23.novembrī  Limbažu Valsts ģimnāzija telpās norisinājās Limbažu novada Izglītības pārvaldes un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām”. Kursus pasniedza Rīgas 1.pamatskolas izglītības metodiķe, Mg.paed. Vineta Cibiņa.

Kolēģu viesošanās no Kalnsētas pamatskolas

23.februārī mūsu skolā  notika izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Kansētas pamatskolas pedagogiem, lai iepazītos ar  skolas darbu, mācību procesu un metodēm. Sākumā skolas direktore Laila Lapiņa viesiem pastāstīja par skolu, pēc tam notika pieredzes apmaiņa,...