Kolēģu viesošanās no Kalnsētas pamatskolas

23.februārī mūsu skolā  notika izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Kansētas pamatskolas pedagogiem, lai iepazītos ar  skolas darbu, mācību procesu un metodēm. Sākumā skolas direktore Laila Lapiņa viesiem pastāstīja par skolu, pēc tam notika pieredzes apmaiņa, sarunas pie apaļā  galda pa pedagogu grupām.

Izglītības programmas 21015811 pedagogiem sarunas vadīja  Izglītības metodiķe V. Cibiņa, 21015911 programmas pedagogiem- Izglītības metodiķes un mācību jomas grupas vadītājas Krauce, I. Grīntāle, Profesionālās pamatizglītības programmas pedagogiem  I.Siliņa, Izglītības metodiķe un  I. Apsīte, Rīgas 1.pamatskolas direktores v., karjeras konsultants.

Skolas Izglītības metodiķe V. Cibiņa iepazīstināja ar mūsu skolas izstrādāto metodisko materiālu “Sasniedzamie rezultāti un novērtēšana skolēniem ar garīgās attīstības traucējiem “. Semināra noslēgumā viesi iepazinās klātienē ar skolas telpām.

Viedokļu apmaiņa un diskusijas palīdzēja salīdzināt izglītības darba organizēšanu un norisi abās skolās, kā arī gūt jaunus iespaidus un idejas turpmākam darbam.