Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Limbažu novada pedagogiem

2023.gada 23.novembrī  Limbažu Valsts ģimnāzija telpās norisinājās Limbažu novada Izglītības pārvaldes un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām”. Kursus pasniedza Rīgas 1.pamatskolas izglītības metodiķe, Mg.paed. Vineta Cibiņa.