Medumu Iespēju pamatskolas pedagogiem

    2024. gada 11.martā mūsu skolas pedagogi devās uz Medumu Iespēju pamatskolu, kur Izglītības metodiķes V. Cibiņa, D. Dreiblate un A. Krauce vadīja pedagogu profesionās pilnveides kursus par tēmām “Sasniedzamie rezultāti skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem” un “Formatīvā vērtēšana”.

     Kursu sākumā dalībnieki izteica sev aktuālos jautājumus par sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu mācību stundās, individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādāšanu , formatīvo un summatīvo vērtēšanu, uz kuriem  mūsu skolas pedagogi sniedza atbildes. Kursi tika  balstīti uz Rīgas 1.pamatskolas –attīstības centra pedagogu izstrādāto metodisko materiālu –“Sasniedzamie rezultāti un novērtēšana skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Metodisko materiālu skatīt:

https://drive.google.com/file/d/1u9ak2-uaiDeYnEgtWZWY2Sb-sIlE2cOD/view

       Kursu dalībnieki dienas otrajā daļā praktiski  darbojās grupās par izvirzītajiem sasniedzamajiemiem rezultātiem valodas attīstībā un matemātikas jomā. Noslēgumā  tika sniegta informācija  par aktualitātēm vērtēšanā. Kursus apmeklēja  35 dalībnieki.

Paldies lektorēm par kursu vadīšanu!