Category: Projekti

Erasmus akreditācija

2024.gada 5.aprīlī Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs ir ieguvusi Erasmus akreditāciju, atzīstot tās izcilību un apņemšanos starptautiskajai izglītībai un sadarbībai. Šis atzinums ir solis uz priekšu skolas attīstībā un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē....

Erasmus+ darba vērošana Igaunijā

Eiropas Savienības  “Erasmus + 1. pamatdarbību “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta   Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000068800 par   ” Iekļaujošas izglītības vides veidošana skolēniem ar speciālām vajadzībām” darba vērošanas prakses ietvaros – laika periodā no 11.03.24. līdz 15.03.24. Erasmus + projekta...

Meistarklases

11.decembrī skolā viesojās Šauļu logopēdiskās skolas skolēni un skolotāji projekta ,,Mākslas pasaule’’ ietvaros. Skolotāji no Lietuvas vadīja meistarklases mūsu skolas skolēniem –  gatavojot Adventes vainagus un kopā mācoties  deju soļus.    

Starptautisko speciālo skolu projekts ,,Mākslas pasaule”

Skolas pedagogi, skolēni iesaistījušies Starptautisko speciālo skolu projektā ,,Mākslas pasaule”, ko koordinē Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi. 2018. gada 19.februārī mūsu skolā ieradās pārstavji no Lietuvas.  Projekta misija. Iesaistot pēc iespējas vairāk studentu un pasniedzēju...

Stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts Mūsu stāsts – patiess stāsts

No 23.-27.janvārim Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta “Our story-true story” sanāksme-meistarklase. Projekta dalībniekiem šī bija otrā tikšanās reize, tādēļ nedēļa pagāja...