Erasmus+ darba vērošana Igaunijā

Eiropas Savienības  “Erasmus + 1. pamatdarbību “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta   Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000068800 par   ” Iekļaujošas izglītības vides veidošana skolēniem ar speciālām vajadzībām” darba vērošanas prakses ietvaros – laika periodā no 11.03.24. līdz 15.03.24. Erasmus + projekta ietvaros Rīgas 1. pamatskolas- attīstības centra pedagogi Ilga Grīntale, Dace Kupluma un Gundars Oga viesojās Igaunijā- pilsētā Viru – apmeklēja Viru Jarve scool, kurā mācās skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem.Skolā pedagogi piedalījās mācību stundu vērošanā, dalījās savstarpējā pieredzē par mācību stundas struktūru, plānošanu un vērtēšanu. Piedalījās skolas organizētajos pasākumos, aktivitātēs igauņu valodas nedēļas svinēšanā.