Pieredze: Inclusion matchmaking- Find European partners for inclusion pojects

No 2020. gada 25. februārim līdz 29. februārim Es, skolas speciālās izglītības skolotāja un ergoetarapeite Jana Bernadska piedalījos starptautiskā pasākumā: Inclusion matchmaking- Find European partners for inclusion pojects, kas norisinājās Slovēnijā kalnainā pilsētā Laško.

Mācības bija ļoti intensīvas, kas notika visu dienu garumā, kopā ar 38 dažādu citu organizāciju- Igaunijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Islandes, Polijas, Rumānijas, Beļģijas, Bosnijas un Hercogovines, Bulgārijas, Itālijas, Kosovas, Luksemburgas, Latvijas, Serbijas un Slovēnijas pārstāvjiem. Projekta galvenais mērķis bija iedrošināt un atbalstīt iekļaujošo projektu izstrādi Erasmus + Jaunatne darbībā un European Solidarity Corps programmu atbalstā.  Pasākuma galvenā tēma bija izpētīt projektus kā sociālās integrācijas veidu jauniešiem ar veselības traucējumiem. Pasākuma laikā visi projekta dalībnieki bija saistīti ar iekļaušanu savā nozarē- jauniešu darbu, formālās un neformālās izglītības iestādes, dienas un interešu centri, pašvaldības un valsts struktūras. Veidojot šādu pasākumu ar visnotaļ dažādiem pārstāvjiem, bija iespēja uzsākt veidot jaunas partnerorganizāciju attiecības tālākām veiksmīgām idejām.

Pasākuma laikā, veiksmīgi tika integrēti cilvēki, kas strādā ar jauniešiem un kuri paši ir personas ar veselības traucējumiem. Īpaši jāatzīmē Islandes pārstāvi, kura ir nedzirdīga, vājredzīga, ar smagiem kustību traucējumiem un pārvietojās ar pavadoņa kontrolētu ratiņkrēslu, kurai līdz uz projektu bija devusies vesela komanda– surdotulki, aprūpētājas. Bet viņa veiksmīgi piedalījās grupu darbā, viņai tika tulkota visa norise un viņa pauda savu viedokli pati runājot angliski. Tas bija lielisks piemērs, ka visi jaunieši var būt iekļauti projektos, ir tikai nepieciešama  īpaša plānošana, saskaņošana un aktivitāšu adaptācija.

Protams, šī brīža situācija visā pasaulē ir atstājusi arī iespaidu uz turpmāko projektu realizāciju un aktivitātēm. Tomēr sazinoties ar Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un pārstāvjiem no sastaptajām organizācijām pasākumā, visi ir gatavi turpināt un šobrīd darīt sagatavošanas darbus. Ir jau gatavi daži uzaicinājumi piedalīties projektos, šobrīd arī pati strādāju pie apmaiņas projekta izveides.

Paldies par iespēju smelties idejas!