Starptautisko speciālo skolu projekts ,,Mākslas pasaule”

Skolas pedagogi, skolēni iesaistījušies Starptautisko speciālo skolu projektā ,,Mākslas pasaule”, ko koordinē Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi. 2018. gada 19.februārī mūsu skolā ieradās pārstavji no Lietuvas.  Projekta misija. Iesaistot pēc iespējas vairāk studentu un pasniedzēju no republikas un ārvalstu speciālajām izglītības iestādēm dažādās kopīgās aktivitātēs un ļaujot viņiem attīstīt savas prasmes dažādos veidos. Mērķis. Veicināt sadarbību starp speciālajām izglītības iestādēm bērnu kreativitātes attīstīšanā, attīstīt starpkultūru apmaiņu, dot iespēju studentiem un skolotājiem piedalīties radošajā dialogā, apmainīties ar radošām idejām un jauninājumiem neformālajā izglītībā. Uzdevumi. 1. Uzlabot studentu ar īpašām izglītības vajadzībām māksliniecisko un sociālo kompetenci, organizējot dažādas neformālās izglītības aktivitātes.  2. Popularizēt studentu māksliniecisko darbību sasniegumus, organizējot mākslas un mākslas darbu izstādes dažādās republikas un ārvalstu speciālajās izglītības iestādēs. 3. Izveidot republikas un ārvalstu speciālās izglītības skolas studentu, skolotāju komunikāciju un sadarbību. 4. Dalīties labā darba pieredzē un neformālās izglītības inovācijās.  Projekta mērķa grupa. Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Rīga – 1. speciālā internātpskola – attīstības centrs, Jūrmalas pilsētas internātpamatskola, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs, Šauļu logopēdiskā skola, Šauļu “Ringuvos” speciālā skola, Kelme speciālā skola, Viļņas speciālās izglītības centrs “Aidas”, Klaipēdas “Medeines” skola, Telšiai Naujamiescio skola, Rokišķu pamatskola, Raseiņu speciālā skola, Dabikine speciālā skola, Panevėžes “Sviesas” speciālās izglītības centra studenti un skolotāji.