Stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts Mūsu stāsts – patiess stāsts

No 23.-27.janvārim Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta “Our story-true story” sanāksme-meistarklase. Projekta dalībniekiem šī bija otrā tikšanās reize, tādēļ nedēļa pagāja ne tikai piedaloties projekta organizētāju plānotajās aktivitātēs, bet arī diskutējot par speciālajā izglītībā aktuāliem jautājumiem, daloties pieredzē un paužot atkalredzēšanās prieku. Projekta atklāšanas dienā visus mīļi uzrunāja un ar pašgatavotu cienastu sveica skolas direktore L.Lapiņa. Projekta atklāšanas koncertā piedalījās skolēnu un skolotāju apvienotais ansamblis, tautas deju kolektīvs ,,Solītis”. Mūsu skolas projekta koordinators A.Beitiks iepazīstināja ar nozīmīgāko informāciju par skolu, bet skolas metodiķi – V.Cibiņa un G.Oga prezentēja Latvijas skaistākās vietas un ievērojamākos cilvēkus. Dienas otrajā daļā projekta dalībnieki no Rumānijas, Vācijas, Turcijas, Itālijas, Polijas, Čehijas, Portugāles un Maķedonijas prezentēja savu valsti un sniedza nelielu ieskatu pārstāvētajās skolās.

Tā kā projekta mērķis ir izveidot grāmatu, tad visas nedēļas aktivitātes un meistarklases vienojošais temats bija viss, kas saistīts ar grāmatām. Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāji – I.Muktupāvela, A.Krauce, A.Juškeviča, L.Svopule, I.Apsīte un A.Meijere – vadīja meistarklases projekta dalībniekiem no 8 valstīm. Skolotāji sagatavoja meistarklases un piedāvāja pagatavot izšūtas un austas grāmatzīmes, pirms tam sniedzot ieskatu Latvijas etnogrāfiskajos rakstos. Sniedza iespēju pašiem izveidot savu piezīmju grāmatiņu, sašūt to un iesiet ādas vāciņos. Veidoja sava vārda dizainu spoguļrakstā un veidoja personificētu etnorakstu. Visi projekta dalībnieki patiesi novērtēja gūto pieredzi un bija gandarīti par šo iespēju piedalīties pedagogu un skolēnu ikdienas darbā, ieskatīties latviešu darba kultūrā un latviešu dzīvesziņā. Šo visu lieliski papildināja kaligrāfijas meistarklase Nacionālajā bibliotēkā, tipogrāfijas apmeklējums, brauciens uz Rundāles pili, Nacionālā mākslas muzeja apskate un citas aktivitātes, kuras plānoja un visas nedēļas garumā organizēja direktores vietnieki I.Apsīte un A.Beitiks. Par to, ka šī nedēļa bija patiesi izdevusies un emocionāli piepildīta, liecināja dalībnieku atvērtība un sirsnīgie vārdi projekta noslēguma vakarā, kad tika demonstrēti valstu priekšnesumi un baudīti tradicionālie ēdieni. Par Latvijas vakara priekšnesumu rūpējās I.Liepa un A.Eidons.

Sirsnība un kopības sajūta vienoja dalībvalstis visas nedeļas garumā. Mūsu sirdis silda un jauniem darbiem iedvesmo pateicības vārdi no dalībniekiem, kurus turpinām saņemt. Paldies ikvienam skolotājam, skolas darbiniekam un ikvienam skolēnam par sapratni un iejūtību, par sirsnīgo attieksmi un atbalstu uzņemot viesus!

Informāciju apkopoja direktores vietniece V.Cibiņa

Projekta darbības laiks no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam. Mūsu skola projektā sadarbosies ar skolām no Polijas, Čehijas republikas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Maķedonijas, Rumānijas un Turcijas. Daļa no skolām ir speciālās izglītības iestādes, daļā ir iekļauti bērni ar speciālām vajadzībām. Visām skolām ir pieredze nodrošināt izglītības procesu bērniem ar speciālām vajadzībām. Projekta tēma- stāsti, sniedz ļoti plašas sadarbības iespējas, strukturētais aktivitāšu plānojums paredz iegūt konkrētus produktus, kurus prezentēt skolā, vecākiem un sabiedrības pārstāvjiem. Katra skola eksponēs partnerskolu veikumu, parādot projekta starptautisko sadarbību. Projekta aktivitātēs tiks apmeklētas ārpusskolas organizācijas, iepazīta savas un citu valstu vēsture.

Leģenda par Lielo Kristapu

Sveiks Kristap!
Leģenda vēsta, ka ap 1510.gadu Latvijā bijis Lielais Kristaps, kas pārnesis pāri Daugavai pašu Kristus bērnu, taču mūsdienās esam lepni, ka mums ir vēl viens Lielais Kristaps, Kristaps Porziņģis, kas nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē.
Sirsnīgi sveicam tevi vārda dienā, mūsu Lielo Kristap! Novēlam lielus panākumus basketbolista karjerā- skrien ātrāk, lec augstāk, danko vairāk! Lai piepildās sapnis kļūt par NBA čempionu!
Tevi sveic Latvija, Liepāja, Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas 1.arodklase pašā Daugavas krastā!

Sociālās integrācijas veicināšanas pasākuma programma Ukmerges (Lietuva), Krapkovices (Polija), Frydek – Mistek (Čehija) skolās, kur notiek apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām

2016. gada jūnijā mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Čehiju. Iepazinām citu valstu kultūras tradīcijas.  Skolēni uzzināja Frydek-Mistek Střední škola, Základní škola a Mateřská skolā sīkāku aprakstu par valsts karogu, vēsturi, tradīcijām, ģeogrāfisko stāvokli, valsts vadītājiem. Skolotāji tika iepazīstināti ar skolas rehabilitācijas darbu, mācību stundu kabinetu aprīkojumu, apmācību un praktiski veiktajiem darbiem, kā arī iepazīstināti, kā veikta aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāji iepazina citu valstu pieredzi, dalījās pieredzē ar savām ikdienas darbā pielietojamajām apmācības metodēm, prezentēja metodiskos materiālus, kas veicina skolēnu zināšanas, komunikācijas prasmes. Dalījāmies pieredzē par skolēnu vērtēšanas, izpētes kritērijiem, nodibināti individuāli kontakti ar citu valstu pedagogiem.

Brīvajā laikā tika veicināta skolēnu sociālā integrācija sabiedrībā, apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas.