Erasmus akreditācija


2024.gada 5.aprīlī Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs ir ieguvusi Erasmus akreditāciju, atzīstot tās izcilību un apņemšanos starptautiskajai izglītībai un sadarbībai. Šis atzinums ir solis uz priekšu skolas attīstībā un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē. Erasmus akreditācija ir atzinības zīme, kas liecina par skolas spēju nodrošināt augstas kvalitātes izglītību, attīstīt starptautisku sadarbību un veicināt mobilitāti izglītojamo vidū. Šis statuss atver durvis jaunām iespējām skolēniem un pedagogiem gan mācību procesā, gan arī ārpus tā. Tā dod iespēju piedalīties kursos, dodoties uz citām Eiropas skolām, iegūstot jaunas pieredzes, zināšanas un sapratni par Eiropas kopējo izglītības telpu.

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centra vadība ir ļoti gandarīta par šo sasniegumu un turpinās attīstīt starptautisko sadarbību, veicinot inovācijas un kvalitātes uzlabojumus izglītības procesā.

Erasmus+ projektu koordinators Ainārs Beitiks