Speciālā izglītības programma


 

 

Aicinām jaunos skolas skolēnus un viņu vecākus uz 

,,Tikšanās dienu''

23.augustā plkst.10:00 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Metodiskie ieteikumi runas un valodas izvērtēšanai un attīstīšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Mg. izgl.zin. Dina Dreiblate

logopēds

_______________________________________________________

Līdzsvara nostiprināšana un attīstīšana skolā

Speciālās izglītības skolotāji:

Ieva Romančuka, Didzis Lapiņš, Ainārs Skangalis

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning