Category: Aktivitātes

Atklātais informātikas konkurss

Jau vairākus gadus mūsu skola organizē Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra informātikas konkursu. Organizējot konkursu ievēroti nolikumā izstrādātie noteikumi. Skolēniem veicamie uzdevumi sadalīti pa vecuma grupām. Konkursa laikā skolēniem iespēja parādīt zināšanas informātikā....

Latvijas Speciālās olimpiādes
peldēšanas sacensības

2024. gada .8 februārī, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas peldbaseināsadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju norisinājās Latvijas Speciālās olimpiādespeldēšanas sacensības.Sacensībās piedalījās 10 komandas no Latvijas speciālajām skolām (Rīgas1.pamatskolas – attīstības centra, Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra, Tukumanovada pamatskola...

Mēs lepojamies!

Otrdien, 6. februārī, par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, kultūrā, kā arī par pilsonisko līdzdalību un skolas tēla popularizēšanu, svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” tika sumināti pašvaldības mācību iestāžu labākie skolēni 2023....

Lasīšanas svētki

LASĪŠANA ir nozīmīgs veids, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību, jo lasīšana attīsta fantāziju, paplašina vārdu krājumu, pilnveido prasmi koncentrēties, veido prasmi saskatīt un nošķirt svarīgo un nesvarīgo, paplašina pasaules uztveri, kā arī...

Ziemassvētku brauciens skolas skolēniem uz Lietuvu.

                Jau decembrī klašu audzinātāji saņēma priecīgo ziņu, ka šogad ir atjaunota tradīcija- skolas skolēniem dāvāt braucienu uz kādu no kaimiņvalstīm. Sākās gatavošanās darbi- tika izstrādāti kritēriji, kā skolēnus izvērtēt, kuri dosies braucienā. Skolotāji...

Balva ,,Zelta pildspalva,, mūzikas skolotājai Ievai Altrofai

14. novembrī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma tika pasniegta Rīgas gada balva izglītībā pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Izglītības, kultūras...

Sporta svētki “Izveicīgie rīdzinieki – 12”

7.novembrī Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskās estētikasskola” mūsu skolas 3. un 4.klase piedalījās sporta svētkos “Izveicīgierīdzinieki – 12”.Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas spējas dažādās šķēršļujoslās, bumbu lekšanā un stumšanā, tuneļa līšanā, bumbiņu precīzāmešanā mērķī, skriešanā...