Izveidots mācību metodiskais līdzeklis ,,Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”

Ir pabeigts darbs pie jaunā mācību līdzekļa, tagad tas pilnā apmērā ir pieejams lejuplādei un izmantošanai mācību procesā.