Category: Mācības

Pasākums “Dar man tēvis pastaliņas”

Karjeras izglītības ietvaros uz skolu tika uzaicināta keramiķe. Pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīt keramiķa profesiju – Dagnijas Timules darbu. Mākslinieci, kura savus darbus izstādīja arī apskatei skolas foajē. Skolēni uzzināja par šīs profesijas apguves...

Darba pasaules izzināšana

Grūti būtu iedomāties koncertu vai teātra izrādi tumsā. Gaismas spēles, prožektori, lampas – esošajai izrādei piešķir īpašu gaisotni. Vienai teātra izrādei gaismu plānošana notiek vismaz divus mēnešus, sadarbojoties ar scenogrāfu un režisoru, taču to,...

Prakses iespējas “Premier Restaurants Latvia”

Jau sesto gadu pēc kārtas mūsu skola sadarbībā ar www.prakse.lv organizē mācību ekskursijas skolēniem Latvijas lielākajos uzņēmumos. Katru pavasari ekskursijas uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem organizē skolas sociālais pedagogs I.Siliņa. Esam viesojušies RP SIA “Rīgas...

Prakse.lv piedāvā!

Mūsu skola jau vairākus gadus pēc kārtas izmanto iespēju, ko piedāvā portāls prakse.lv. Un tas ir, apmeklēt 100 lielākos uzņēmumus un iepazīties ar to darbību. Arī šogad, 2018. gadā, uzņēmumi laika posmā no 9.-13....

,,PROFESIJU PORTFELIS”

Vai Jūs zināt, kad šoziem uzsniga pirmais sniegs? Tas bija 2017. gada 5. decembris, kad agri no rīta es, pedagogs – karjeras konsultants un pieci puiši no 8. un 9. klases – devāmies uz...

Der zināt

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumus no 2017. gada 25. septembra izglītības iestādē veic Līga Svopule. Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības...

Mana profesija

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, palīdzēt katram izglītojamam veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas,...