Dāņu profesora Hana de Beer meistarklase

Labas uzvedības spēles (Good Behaviour Game) meistarklase pie Hans de Beer

          Skolā  9. un 11. aprīlī viesojās dāņu profesors Hans de Beer, kurš novadīja kursus par labas uzvedības spēli (Good Behaviour Game), kura tiek praktizēta daudzās dāņu skolās. Spēles mērķis ir motivēt skolēnus apgūt  ne tikai priekšmeta zināšanas, bet arī praktizēt labu uzvedību stundu laikā, kas atvieglo skolotāja darbu un padara mācību procesu efektīvāku.

Kursu pirmajā dienā skolotājiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi par skolēnu uzvedību stundu laikā un risinājumiem gadījumos, kad ir novērojama slikta uzvedība. Profesors rādīja dažādus videomateriālus par to, kā šī spēle ir iekļauta mācību procesā. Arī mums bija iespēja izmēģināt šo spēli, kamēr rakstījām atbildes uz jautājumiem tālākajai diskusijai. Pēc spēles mēs secinājām, ka mūsu skolā pielietot šādu spēli vairumā gadījumu būtu sarežģīti, jo tā prasa lielu koncentrēšanos, taču vecākajās klasēs tā tiešām varētu būt efektīva un uzlabotu kopējo mācību procesu.

Profesors ierosināja, ka pirms šādas spēles ir būtiski novienoties par kārtības noteikumiem skolā, kam ideālā variantā vajadzētu būt vienādiem visā skolā, tomēr mūsu skolas pedagogi secināja, ka katram skolotājam ir savas aktuālās uzvedības problēmas, no kurām arī izriet noteikumu izveidošana. Būtiski, ka noteikumiem ir jābūt attēlotiem vizuāli, ņemot vērā mūsu skolas specifiku un arī tāpēc, ka visbiežāk vizuāli redzētais mums paliek atmiņā labāk. Lai vai kā, visi skolotāji bija vienisprātis, ka noteikumi ir vajadzīgi un mūsu skolēniem tie ir svarīga ikdienas sastāvdaļa.

Kursu otrajā dienā profesors koncentrējās uz teoriju par stundu konspektu veidošanu un aktuālām metodēm, kas palīdz uzlabot stundu darbu. Mums bija iespēja aizpildīt testu, kurā mēs novērtējam savu darba stilu, izvērtējot prasmes un iemaņas kā arī koleģiālās attiecības skolā. Interesanta bija diskusija par to, vai metode – spēle, kas paredz uzvarētāju un zaudētāju, ir efektīva. Profesors uzskata, ka labas uzvedības spēlē visi skolēni ir uzvarētāji, jo visi piedalās un izrāda interesi. Tomēr ir spēles, kur uzvarētājs ir būtisks, jo tas motivē skolēnus izmantot savu potenciālu un parādīt sevi no labākās puses.

Kopumā kursi bija interesanti, deva iespēju atsvaidzināt angļu valodas zināšanas un terminoloģiju pedagoģijā. Skolotājiem, kas skolas kolektīvam ir pievienojušies nesen, bija lieliska iespēja iepazīt kolēģus un veicināt sadarbošanās prasmes.

Pēc kursiem mēs vēlējāmies uzzināt vairāk par profesora ikdienu un interesanti, ka būdams pensijā, viņš  pēdējo gadu laikā aktīvi strādā pie skolu darba uzlabošanas un sadarbības iekšienē. Jāpiebilst, ka profesoram ir izdevies “izglābt” vismaz piecas skolas no slēgšanas, uzlabojot skolas personāla attiecības, ieviesdams veiksmīgas metodes gan mācību darbā, gan uzvedības korekcijā. Profesors izteica atzinīgus vārdus par mūsu skolu un labo atmosfēru tajā, kas jūtama ne tikai no skolotājiem, bet arī skolēniem.

Patiess prieks, ka mums bija iespēja sadarboties ar šo pieredzējušo profesoru un ceram, ka mums izdosies ieviest visiem aktuālus iekšējās kārtības noteikumus!