Konference ,,Motivējošās sarunas’’

  1. gada 9. februārī Valsts Izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci ,,Motivējošās sarunas’’. Konferenci vadīja vieslektore, psihoterapeite Līrija Ortīza (Zviedrija, Urugvaja), viņa ir daudzu pazīstamu grāmatu un publikāciju autore par autismu, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS).

Konferencē tika aplūkota tēma ,,Kā rūpēties par sevi, ja dzīve nav tāda, kādu to biji iedomājies?’’ un ,,Kā komunicēt ar bērnu un pieaugušo, kā risināt savstarpējās attiecības ģimenē, kuram ir funkcionālie, tajā skaitā garīga rakstura traucējumi’’.

Vieslektore Līrija Ortīza sniedza praktiskus padomus un veidoja lielāku izpratni par lietām un procesiem, kas ir aktuālas speciālistiem, kā arī  vecākiem, kuri ir iesaistīti bērnu un  jauniešu audzināšanā  un izglītošanā un ikdienā saskaras ar daudzām problēmām un izaicinājumiem.

Izglītības metodiķis:  I.Grīntāle