Pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģijas speciālās izglītības iestādēm

No 9.marta līdz 15.martam skolas 7 metodiķi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Beļģiju. Tika apmeklētas 3 speciālās izglītības iestādes-Tongelsbos, OLO vzw, Miksebaan un Katrinahof Beļģijas pilsētā  Antverpenē. Vizītes laikā tika gūts priekšstats par Beļģijas izglītības sistēmu un speciālās izglītības vietu tajā. Gūta pieredze kā strādā ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, kā organizē mācību darbu un iekārto vidi. Tika apspriesti jautājumi par vecāku sadarbību ar skolu, medikamentu lietošanu, individuālajiem plāniem un sasniegumiem, mācību darba organizēšanu, izglītojamo tālāko attīstību pēc skolas. Braucienā gūti  materiāli par izglītības sistēmu, individuālo sasniegumu paraugiem un stundu sarakstu.