Karjeras nedēļas pasākuma “Atver profesijas durvis” apmeklējums

Karjeras dienas 2015. gadā organizēja un vadīja skolas sociālais pedagogs/karjeras konsultants I.Siliņa. Šogad Karjeras dienas Latvijā norisinājās no 5-16. oktobrim. Karjeras dienu moto bija “ Atver profesijas durvis!” Arī mūsu skola aktīvi iesaistījās visdažādākajās...