Author: rvienssps

Dzejas dienas

Patīkamā, pozitīvā gaisotnē 5.-9. klašu un arodklašu skolēni kopā ar saviem skolotajiem bija sagatavojuši priekšnesumus. Dzejoļus skaitīja vairāki skolēni no klases. Muzikālajos priekšnesumos visi klausītāji un dalībnieki dziedāja līdzi.Dzejoļi bija izvēlēti ļoti dažādi, piemeklēti...

Der zināt

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumus no 2017. gada 25. septembra izglītības iestādē veic Līga Svopule. Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības...

1.septembris – Zinību diena

Jauns mācību gads. Šī  ir viena no dienām, kad skolas skolēni, skolotāji un vecāki kopā pulcējās skolas pagalmā. Skanot mūzikai un skolas direktores laba vēlējumiem, īpaši tiek sveikti klašu audzinātāji un  1. klašu skolēni....

Mana profesija

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, palīdzēt katram izglītojamam veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas,...

IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

2. starptautiskā KONFERENCE Sadarbībā ar Erasmus+ projektu “Vai ESi gatavs dzīvei un darbam?”, SENICT Lielbritānija Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu uz latviešu valodu. Zāle ir pilnībā...

Vefgrozs

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centram nepieciešams #vefgrozs, jo mums patīk basketbols, gribam trenēt metienus, vairāk uzturēties svaigā gaisā, sporta zālē ir pārāk zemi griesti, basketbols ir mūsu sirdslieta, gribam spēlēt “mīnusus”, vēlamies...