Baltā galdauta svētki

Latvijai ir simt gadu.

Simt drosmes, izturības un varonības pilnu gadu, kas veidojuši brīvu Latviju. Mūsu varonībai ir bijis spītības gars un lepnuma aura. Šodien mums ir brīvība domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties un darīt. Brīvība izvēlēties. Palīdzēt citiem grūtībās. Radīt dziesmu, kas iedvesmo. Ar lepnumu un degsmi darīt savu darbu. Redzēt sāpīgo, neērto un grūto un nepalikt vienaldzīgiem.  Tas ir mūslaiku varonis – katrs, kurš izvēlas varēt un darīt. Pamatus Latvijas nākamajam gadsimtam liek tieši šādi cilvēki.

Mūsu uzdevums ir mācīt mūsu skolēniem atcerēties, pieminēt Latvijas valsts varoņus. Mūsu uzdevums ir ieaudzināt bērnos tradīcijas, kuras nākotnē, iespējams, viņi mācīs saviem bērniem. Mūsu pienākums ir šādā brīdī būt kopā un katram rast svētku prieku sirdī. Un mūsu pienākums ir klāt baltu galdautu un cept svaigu maizi, lai būtu kopā šai svarīgajā dienā.

Novērtēsim un izcelsim savus varoņus un godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu pie balti klātiem galdiem 4. maijā.