Konkurss ,,Jaunais pavāriņš “

Upesgrīvas internātpamatskola rīkoja konkursu ,,Jaunais pavāriņš “. Arī mūsu skolas trīs skolniecēm bija iespēja tajā piedalīties. Mūsu skola šajā konkursā piedalās jau trešo gadu. Darba iemaņu klases skolnieces – Ilona, Ingrīda un Renāte kopā ar savu klases audzinātāju  un mājturības skolotāju Ievu Muktupāvelu gatavoja čipsu salātus. Salātu nosaukums bija ,,Skolas’’, tāpēc noformējumu veidojām kā skolas emblēmu. Konkursā piedalījās piecas komandas no citām speciālās izglītības iestādēm. Bija iespēja nodegustēt un novērtēt arī citu darbu. Mūs žūrija novērtēja un salātus nominēja kā ,,Bērnu prieks”, jo kā jau zinām čipsi garšo visiem. Meitenes varēja ne tikai pamieloties, bet arī piedalīties stafetēs un kopīgās dejās. Saņēmuši  diplomus un dāvanas atpakaļ ceļā varējām vērot skaisto Latvijas dabu.