Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу»

Brauciena mērķis bija piedalīties starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām. Rosināt skolēnu interesi par citām valstīm un to kultūru. Motivēt skolēniem iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, pilnveidot sociālās iemaņas un integrēties sabiedrībā.

Pedagogiem iepazīties ar citas valsts pedagoģisko pieredzi.

Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» notika septīto gadu. Festivāla galvenais mērķis –skolēna radošā potenciāla attīstīšana un pilnveidošana, lai veiksmīgi adaptētos sabiedrībā. Bija saņemti 1000 pieteikumi, bet iespēja konkursā piedalīties tika sniegta 280 priekšnesumiem.

Skolēni apmeklēja Sanktpēterburgas ievērojamākos kultūrvēstures objektus. Muzeju nakts ietvaros krievu rakstnieces A. Ahmatovas muzejā piedāvāto ansambļa ,,Otava E’’, no papīra veidotos tērpu demonstrējumus, salsa paraugdemonstrējumus, kustīgo leļļu  un roku ēnu teātra demonstrējumus.

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolēni un skolotāji no 16.maija līdz 21. maijam devās uz Sanktpēterburgu, lai piedalītos starptautiskā festivālā bērniem ar ierobežotām spējām. Šis festivāls rosinātu skolēnu interesi par citām valstīm un to kultūru, motivētu skolēnus iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, pilnveidotu sociālās iemaņas un palīdzētu integrētos sabiedrībā.

Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» notika septīto gadu. Festivāla galvenais mērķis –skolēna radošā potenciāla attīstīšana un pilnveidošana. Bija saņemti 1000 pieteikumi, bet iespēja konkursā piedalīties tika sniegta 280 priekšnesumiem. Ritma grupa un vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’ iekļuva finālā un piedalījās vienā no «Шаг навстречу» koncertiem. Dalībnieki apmeklēja ceturto labdarības Ziemeļu balli. Viņi piedalījās noslēguma apbalvošanas ceremonijā Sanktpēterburgas mazajā filharmonijā, kā arī tur organizētajās radošajās darbnīcās. Redzēja konkursā iesniegtos lietišķās mākslas izstādes darbus. Skolēni par piedalīšanos šajā festivālā saņēma 1. pakāpes diplomus. Skolotāja Daina Cukura-Akmene un Ieva Altrofa – pateicības rakstus un festivāla piemiņas medaļas.

Ansamblis ,,Ģertrūde’’ uzstājās Latvijas Republikas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas tautas deju kolektīvs ,,Solītis’’, vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’ un ritma grupa sniedza koncertu Peterhofas internātskolā Nr.1 bērniem ar speciālām vajadzībām, kas ir viens no lielākajiem un mūsdienīgākajiem bērnu namiem valstī. Skolotāji no Latvijas tika iepazīstināti ar skolas rehabilitācijas darbu, mācību kabinetu iekārtojumu, mācību darbu. Redzēja praktiskos darbus. Iepazinās ar sistēmu, kā veikta aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Skolēni apmeklēja Sanktpēterburgas ievērojamākos kultūrvēstures objektus. Muzeju nakts ietvaros krievu rakstnieces A.Ahmatovas muzejā piedāvāto ansambļa ,,Otava E’’, no papīra veidotos tērpu demonstrējumus, salsa paraugdemonstrējumus, kustīgo leļļu un roku ēnu teātra demonstrējumus.

Paldies par finansiālu atbalstu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatorei Lolitai Mežai. Pateicamies Laurai Trēgeres k-dzei par mums sniegto atbalstu un sirsnīgo uzņemšanu ģenerālkonsulātā.

Šis bija ļoti vērtīgs brauciens gan skolēniem, gan skolotājiem. Paldies skolas direktorei L.Lapiņai par iespēju gūt jaunu pieredzi, iespaidus, kā arī paldies skolotājiem un skolēniem par savstarpējo pieklājību un atsaucību. Brauciena laikā veidojās savstarpējā sapratne, komunikācijas prasmes. Skolotājiem un skolēniem bija iespēja redzēt un novērtēt citu priekšnesumus un gūtos sasniegumus.

Dir.vietn.izgl.j. I.Apsīte