Comenius skolu partnerības projekts “THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT”

Noslēdzies Comenius skolu partnerības projekts “THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT”. Projekta darbības periods 2009. gada septembris – 2011. gada jūlijs, sadarbojamies ar 8 Eiropas mācību iestādēm.

No 2009.gada 19. – 22.novembrim mūsu skolas pedagogi, pārstāvot Latviju, devās uz Portugāli, lai piedalītos Comenius skolu partnerības projektā par pārtikas izejvielu audzēšanu, novākšanu, pagatavošanu veselīgā uzturā, kas raksturīgs attiecīgajai tautai. Projektu vada Anna Southren no Lielbritānijas. Piedalās Lielbritānijas, Latvijas, Igaunijas, Ungārijas, Rumānijas, Polijas, Portugāles un Turcijas pārstāvji. Projekta sanāksme norisinājās Viana do Castelo pilsētā pie Atlantijas okeāna, 60 km no Porto pilsētas. Projektā iesaistītās delegācijas oficiāli pieņēma pilsētas mērs un speciālās izglītības prezidents. Konferencē tika apspriests un precizēts, saskaņots turpmākais 2 gadu projekta darbs. Dienas bija saplānotas tā, lai delegācijas vairāk varētu rast priekšstatu par Portugāles speciālo izglītību, kurā ir ietverti pirmskolas, izglītojošie, profesionālie un nodarbinātības centri, kā arī tautas kultūru, tradīcijām. Apmeklējām un iepazināmies ar nodarbinātības centra un bērnudārza darbu tālajā zemē. Uz aktīvu līdzdarbošanos un ieinteresētību no kolēģu puses, lai šajā projektā aktīvi līdzdarbotos gan mūsu skolas skolēni, gan skolotāji turpmākajos divos gados!

No 2010. gada 20 – 24 janvārim mūsu skolas pedagogi: A.Beitiks, A.Meijere, I.Pumpura piedalījās Comenius skolu sadarbības projekta „THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT” sanāksmē, kas notika Rumānijā, pilsētā Cluj – Napoca (Kluža – Napoka). Šī projekta ietvaros mēs apmeklējām gan speciālo skolu, gan vispārizglītojošo skolu, kurā ir integrēti bērni ar īpašām vajadzībām. Skolā apmeklējām stundas, vērojām bērnu darbus, iepazināmies ar kabinetu aprīkojumu, tikāmies ar skolas darbiniekiem. Šī projekta ietvaros mūsu skolas pedagogi vadīja nodarbību 3. un 8. klases skolēniem. Stundā iepazīstinājām bērnus ar Latviju, tās tradīcijām, kultūru, svētkiem. Nodziedājām bērniem latviešu tautas dziesmu „Bēdu manu, lielu bēdu” un mācījām tautas deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Bērni stundā piedalījās ar lielu entuziasmu. Pirms brauciena skolotāji ar bērniem veidoja prezentācijas Šajā braucienā mums bija lieliska iespēja baudīt un iepazīt rumāņu nacionālo virtuvi, kurā saskatījām arī dažas līdzības ar latviešu tradicionālo virtuvi. Jauki bija tikties un dalīties darba pieredzē ar kolēģiem no dažādām valstīm (Anglija, Rumānija, Portugāle, Turcija, Ungārija, Polija, Igaunija). Brauciens bija daudzpusīgs un izglītojošs.