Kursi PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDEI

Vispārizglītojošo skolu pedagogiem PIETEIKŠANĀS  ELEKTRONISKI 1.Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v (8 stundas) 16.augusts,  plkst. 9.00-16.00 (1.gr)     https://forms.gle/ahLnRfdgQsTAEVuUA      20.augusts, plkst.9.00-16.00 (2.gr)       https://forms.gle/ASCLhbzwxTHqysWB8  ...