,,Popiela – 2023,,

Skolā pašpārvaldes skolēni sagatavoja skolu Valentīna dienai. Jau iepriekš izveidoja pasta kasti, kur pastnieks izdalīja vēstules adresātiem tieši Valentīna dienā. Šajā dienā no rīta skolotāji un skolas darbinieki tika sagaidīti ar nelielu pārsteigumu. Pie skolas dežurantes pa rāciju skolēni pastāstīja  par mīlestības daudzveidību.  

Pasākuma analīze-apraksts Popielā uzstājās vienpadsmit dalībnieki gan individuāli, gan grupās. Mūzikas izvēle bija plaša- no sendienām līdz šodienai.  Pateicoties klašu audzinātājiem skolēni bija sagatavojuši interesantus priešnesumus. Par visu bija padomāts- dziesmu izvēle, tērpi un  aksesuāri. Popielu iesildīja dziedātāja Kato, kuru visi sagaidīja ar ovācijām un vēlāk varēja  nofotografēties. Daudzveidīgā mūzikas izvēle bagātināja koncertu un iepriecināja skatītājus. Žūrijai bija grūti izvēlēties labākos, bet favorīti saņēma Kato plakātu ar dziedātājas parakstu. Noslēgumā varēja uzdejot diskotēkā.