Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa 2023” Padures pamatskolā

17.februārī mūsu skolas skolēni Edvards Teodors Geibls (3.a klase), Rūdolfs Aleksandrs Zariņš (7.a klase), Edvards Ramāns (2.darba iemaņu klase)  un Kristaps Reihmanis (1.arodklase) devās uz izteiksmīgās runas konkursu “Valodiņa- 2023”, kas notika Dienvidkurzemes novada Padures pamatskolā.  Uz konkursu kopā bija pulcējušies 60 labākie dzejoļu deklamētāji no daudzām Latvijas skolām. Konkursa dalībniekus profesionāli vērtēja kompetenta uzaicinātā žūrija –  Dienvidkurzemes novada domes pārstāve Eva Mahta, grupas “Līvi” mūziķis Jānis Buķelis un bijušais Padures pamatskolas direktors Linards Tiļugs.            Par piedalīšanos un labu sniegumu katrs saņēma dāvanas un diplomus, par ko skolēniem bija liels prieks un gandarījums.Konkursa noslēgumā mūziķis Jānis Buķelis kopā ar Linardu Tiļugu sniedza nelielu koncertu, atskaņojot grupas “Līvi” populārākās dziesmas. Paldies  skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus šim konkursam!