Gada nogalē notika vairāki Ziemassvētku pasākumi. Tie tika organizēti un vadīti tā, lai skolēniem savstarpēji būtu interesanti vērot savu skolas biedru uzstāšanos. Lai varētu viens no otra iegūt jaunas zināšanas un prasmes, uzstājoties – piesakot programmu, deklamējot dzejoli, dejojot deju, dziedot utt. Ņemts vērā arī skolēnu vecumposms.

Pēc divu gadu pārtraukuma, klašu kolektīviem un interešu izglītības pulciņiem ir iespēja sapulcēties kopīgā pasākumā. Tā vecāko klašu skolēnu pasākumu pieteica 9.klases skolnieki – Katrīna un Kārlis. Bet darba iemaņu klasu skolēniem pieteica Rūta un Ramāns. To viņi darīja pirmo reizi un ļoti labi. Koncertus muzikāli papildināja skolas vokālā ansambļa ,,Ģertrūde,, sniegums. Katras klases skolēni bija sagatavojuši gan dejas, gan dzejas lasījumus. Noslēgumā visi varēja izdejoties un padziedāt kopā dziesmas, iet rotaļās.