Darbnīca Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Rīga”

20. aprīlī tiešsaistē norisinājās Skola 2030 konference “Praktiski. Lietpratībai” par Rīgas reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiek visos Latvijas reģionos. 

Iekļaujošās izglītības sesijā ar darbnīcu “Kā veidot metodiskos darba materiālus, lai skolēns veiksmīgāk izprastu skolotāja sniegto informāciju un izmantotu to mācīšanās prasmju pilnveidei?” piedalījās  Laila Lapiņa, Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra direktore, Vineta Cibiņa, direktores vietniece, izglītības metodiķe, Antra Krauce, speciālā pedagoģe, un Ina Gaure speciālā pedagoģe, izglītības metodiķe.  Darbnīcā lektores iepazīstināja ar  Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra pieredzi, kā mācību priekšmetu jomu koordinatori un jomu pedagogi iesaistās izglītības iestādes metodiskajā darbā un materiālās bāzes izveidē. Darbojoties praktiski un iesaistoties stundas garumā, klausītāji guva ieskatu dažādos vizuālā atbalsta veidos, lai skolēns izprastu skolotāja dotās instrukcijas mācību stundā un veiksmīgi tās izmantotu mācīšanās prasmju pilnveidei.

Prezentācija pieejama skolas mājas lapā sadaļa – Attīstības centrs – Konferences , semināri