Skola 2030…

No 1.septembra skolā 1., 4. un 7. klasēs ieviests jaunais   mācību saturs kompetenču pieejā, pamatojoties uz ‘’Skola 2030’’ pamatnostādnēm. Jaunā  mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib  mācīties, prot risināt reālus  dzīves izaicinājumus, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz kļūt par laimīgu un atbildīgu personību.  Lai nodrošinātu katram skolēnam mūsdienīgu izglītību, mācību procesā skolēni tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā par mācāmo tēmu, virzīti domāt, darboties un iesaistīties.

Šobrīd ieviešot jauno mācību pieeju, pedagogiem ir svarīgi savstarpēji dalīties pieredzē, apmainīties ar idejām, smelties vienam no otra  iedvesmu darbam. Neskatoties uz apstākļiem, darbs skolā nav apstājies-notiek sapulces, semināri, organizētas radošas aktivitātes no skolotājiem, psiholoģiski atbalstošas nodarbības. Šajā laikā mācību stundas arī tiek hospitētas un vērotas attālināti caur kameras aci, uzņemot stundas video filmās.  Pozitīvā iezīme ir tā, ka notiek savstarpējā sadarbība un komunikācija. Skolēni filmējot pierod pie kameras sekošanas, redz sevi ekrānā, vēlāk var attīt video un  noskatīties stundu atkārtoti, analizēt un izdarīt secinājumus. Dažreiz kamera skolēniem traucē koncentrēties darbam. Attālinātās sapulcēs pietrūkst kolektīvā sajūta. Skola ir nodrošināta ar visām nepieciešamajā IT tehnoloģijām šāda darba nodrošināšanai.