Konkurss informātikā

Šī gada 24. aprīlī Rīgas 1. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs organizēja konkursu informātikā Latvijas  speciālo skolu skolēniem.

Konkursā piedalījās:

  1. Rīgas 4. speciālā internātpamatskola,
  2. Katvaru internātpamatskola,
  3. Lielplatones internātpamatskola,
  4. Upesgrīvas internātpamatskola,
  5. Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs,
  6. Rīgas 1. speciālā internātpamatskola – attīstības centra skolēni.

Kopējais dalībnieku skaits 35 izglītojamie, 8 pedagogi.

Konkursa laikā skolēniem bija iespēja parādīt zināšanas informātikā. Konkurss sastāvēja no teorētiskās daļas, prakstiskās un zīmējumu veidošanas daļas. Skolēnu darbus vērtēja zūrija, kuras sastāvā bija paši skolotāji. Uzdevumi tika veidoti ņemot vērā skolēna apmācības programmu un vecumposmu.

Rezultāti bija pārsteigumiem  bagāti. Skolēniem ir aizvien lielākas un labakas zināšanas par IT tehnoloģijām, ko atzina skolotāji . Pedagogiem pēc konkursa tika organizēta pieredzes apmaiņa, diskusija par konkursa norisi un skolēnu sagatavotības līmeni.  Skolotāji pārrunāja par turpmāko nepieciešamību skolēniem sacensties, bet skolotājiem satikties, tā uzzinot vienam par otra apmācības iespējām – grūtībām, sasniegumiem.

Konkursā  katrs konkursa dalībnieks saņēma pateicību par piedalīšanos un pārsteiguma balvu.