Ziemassvētku pasākumi

Vieglāk ir pamanīt lielas lietas – lielas mājas, lielas mašīnas, arī lielus darbus, bet tas nenozīmē, ka tas, kas ir mazs un sīks ir mazsvarīgs vai pašsaprotams. Mēs mācamies saskatīt ikvienā lietā labo. Sevišķi laikā, kad apkārt valda tumsa un steiga. Ziemassvētku pasākumi ir kā noslēgums šajā mācību pusgadā jaunaizsāktajai skolēnu pašpārvaldes ikmēneša tradīcijai – saskatīt ikviena skolēna labos darbus. Ziemassvētku pasākumos aktīvi iesaistījās skolotāji, kuri mudināja līdzdarboties skolēniem. Paldies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem: Lūcijai Kristiānai Krēsliņai, Sabīnei Vīlakai, Veronikai Līgai Lešinskai, Ilonai Haritonovai, Kristmundam Ingusam Lauvam, kuri uzstājās ar ēnu teātri pasākumā no 5.- 9.klases un arodklašu skolēniem!

21.decembrī Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā baznīcā tika aicināti skolas darbinieki, skolēnu vecāki, kā arī kopā devās  skolotāji ar skolēniem, lai uzklausītu draudzes mācītāju R. Grantu. Dievnamā Ziemassvētku dziesmas dziedāja skolēnu ansambļa ,,Gertrūde’’ dalībnieki kopā ar skolas skolotājiem un dzejoļus lasīja skolas skolēni.