,,Jaunais pavāriņš”

2018. gada 24.janvārī 1.darba iemaņu klases audzēkņi piedalījās konkursā ,,Jaunais pavāriņš”, kas notika Upesgrīvas internātpamatskolā Uguņciemā. Konkursa mērķis – veicināt mājturībā nepieciešamo praktisko darba iemaņu , iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības attīstību, veidot priekšstatu par sāļās kūkas izgatavošanas procesiem, veicināt saskarsmes un sadarbības spējas. Mūsu komandas uzdevums bija izgatavot sāļo kūku ,,Bērzu birzs”. Gala rezultātā konkursā ieguvām diplomu nominācijā ,,Zaļā torte”.

Par paveikto darbu gandarījums gan skolēniem, gan skolotājiem Lolitai Rubenei, Vilnim Priedienam.