Pārskata koncerts

2017. gada 18. maijā Rīgas 40.vidusskolā notika Rīgas1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pārskata koncerts. Tajā piedalījās vairāk kā 85 izglītojamie no dažādiem interešu izglītības pulciņiem, tai skaitā – ,,Cerību” klašu koris, ritma grupa, pedagoģe I.Altrofa, ,,Cerību” klašu teātra pulciņš ,,Jāņtārpiņš”, pedagoģe I.Muktupāvela, deju kolektīva ,,Solītis” jaunākā un vecākā grupa, pedagoģe I.Dovmane, ansamblis ,,Ģertrūde”, pedagoģe D. Cukura – Akmene, kā arī izteiksmīgās runas konkursa ,,Mana valoda” laureāti, ko sagatavoja latviešu valodas priekšmeta skolotāji un teātra pulciņa skolotāja I.Brutāne. Koncerts norisinājās spraigā, emocionālā gaisotnē, priekšnesumu sniegums – raits un kvalitatīvs. Tika saņemtas daudzas sirsnīgas pateicības kā no skolotājiem, tā arī no vecākiem.

Pēc koncerta skolā varēja apskatīt skolēnu rokdarbu izstādi, kā arī arodklases skolēni demonstrēja paši savus šūtos tērpus.

Pēc pasākumiem vecāki varēja tikties ar skolotājiem, lai individuāli pārrunātu savu bērnu sekmes mācību procesā.