Izteiksmīgās runas konkurss ,,Mana valoda’’

Pavasarīgā noskaņa mūsos atmodina uzdrošināšanos, radošuma izpausmi un vēlmi izteikt sevi dzejas rindās. Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā jau vairākus gadus februāra mēnesī skan izteiksmīgās runas konkurss ,,Zvirbulis’’. Skolā konkurss norit divās kārtās. Pirmā kārta ir klasē, kurā skolotāji ar skolēniem labāko dzejoļa deklamētāju izvirza skolas konkursam. Šogad skolas konkursa noformējums un temati bija veltīti bērnu grāmatu ilustratores Margaritas Stārastes piemiņai. Skolas konkurss noritēja satraukumā, katrs skolēnam vēlējās parādīt savu sasniegumu pēc iespējas labāk. Satraukti bija ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Konkurss bija latviešu valodas skolotāju, logopēdu un speciālo pedagogu sistemātiski organizēta ikdienas darba sasniegums.

Skolas skolotājiem ar direktores Lailas Lapiņas atbalstu radās doma organizēt konkursu Rīgas speciālo skolu audzēkņiem ar garīgās attīstības traucējumiem, lai parādītu savus sasniegumus citu skolu audzēkņiem un varētu dalīties veiksmē ar saviem kolēģiem. Pasākuma mērķis bija rosināt interesi par latviešu bērnu dzeju, veicināt bērnu radošo pašizpausmi un interesi par uzstāšanos publikas priekšā, pilnveidot skolēnu izteiksmīgas runas prasmi un vārdu krājuma bagātināšanos.
Konkursā piedalījās Rīgas speciālo skolu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem. Konkursa dalībnieki uzstājās četrās grupās: 1.- 4. klašu, 5.- 9. klašu, arodklašu skolēni un skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Katrā vecuma grupā skolu varēja pārstāvēt viens skolēns, kuru vērtēja skolas skolotāju žūrija un interešu izglītības skolotāju metodiskā darba vadītājs Gunārs Antapsons.
Konkurss noritēja saviļņojošā un ļoti sirsnīgā gaisotnē. Svarīgākais, ka ikdienas steigā mēs spējām apstāties un ieklausīties dzejā. Sarīkojumu spilgtāku darīja Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolotāja Ieva Muktupāvela, Dace Broka un Ingrīda Brutāne, kas attēloja ,,Pifa’’ varoņus. Skolas vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’, ko vada skolotāja Daina Akmene-Cukura, dziedāja skolotājas aranžētās dziesmas no uzveduma „Pifs”.
Katram konkursa dalībniekam tika piešķirts diploms un Margaritas Stārastes ilustrētā bērnu grāmata.
Pasākuma organizatori pateicās dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam.