Dzejas dienas

10.septembrī mūsu skolā notika Dzejas diena, kas veltīta Rainim un Aspazijai. Tajās piedalījās 5. – 9. un arodklašu skolēni. Skolēni runāja Raiņa un Aspazijas  dzeju. Sarīkojumā skanēja gan bērnu dzejoļi – “Lellīte Lolīte”, “Zelta sietiņš”, “Mini, mini mīkliņu”, “Pasaciņa”, gan dzejoļi jaunatnei – “Zilā puķe”, “Senatne”, “Jaunais laiks” u. c.

Dzejas lasījumu ar dziesmām papildināja skolotāja Dace Broka, Līga Svopule un Daina Cukura – Akmene. Daudzas dziesmas skolēni dziedāja līdzi. Kopā mēs radījām patīkamu un mīļu dzejoļu lasījumu pēcpusdienu, pieminot un godinot mūsu kultūras dižgarus.

Skolotāja D.Broka