Matemātikas skolotāju sanāksme

Republikas speciālo skolu matemātikas skolotāju sanāksme
2015. gada 21. aprīlī plkst.10:30 Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.

Dienas kārtība
„Pamūšas skola”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads

Papildus informācija pa telefoniem: 63956285,
e- pasts: pamusa.skola@bauska.lv Aelita Naumane,
vai personīgi Paulim Lorem tel. 28253209

Met. kom vad. P.Lore
Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā