Informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas atklātais informātikas konkurss notiks 2015. gada 9. aprīlī
plkst. 10:30, reģistrācija no plkst. 10:00