Projekts C.A.R.E.-Care, Act and Respect for Earth-“Rūpes, rīcība un cieņa Zemei”

Projekta aktivitāšu materiāli

Mums patīk mūsu upes – We like our rivers

Projekta nosaukums: C.A.R.E.-Care, Act and Respect for Earth-“Rūpes, rīcība un cieņa Zemei”. Sadarbības valstis: Čehijas Republika, Turcija, Polija, Rumānija un Latvija, koordinātorskola no Čehijas Republikas. Visās skolas mācās skolēnu ar speciālām vajadzībām. Mūsu sagatavotā vides tēmu ir ļoti noderīga un interesanta. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu zināšanas par sevi un citiem, apzināties sevi Eiropas kopienā. Projekta aktivitātes varēs iesaistīt dažādu mācību priekšmetu tēmās. Savā pirmajā gadā mēs strādājām pie tēmas “Koki”. Otrajā gadā par upēm un avotiem. Izglītojamo pamatgrupa vecumā no 8 līdz 24 gadi, skolēnu aktīvs piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā un novērtēšanā. Projekta aktivitātes ļāva strādāt pie daudzām tēmām, jo īpaši pie vides izglītības un veselīga dzīves veida. Projektā bija izdevība iegūt zināšanas un pieredzi par to, kā pie šīm tēmām strādā citās valstīs. Arī mūsu skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru un vēsturi, kā arī šī brīža situāciju. Ieguvums ir jaunās sadraudzības saites starp skolām. Projekta laikā esam ieguvuši informāciju par citu valstu izglītības sistēmām, mācību programmā, formām un metodēm, speciālo izglītību. Mums bija iespēja salīdzināt dzīvi, izglītību un darba organizēšanu partnerskolās. Projekta laikā katra skola veidoja materiālus, tos tulkoja darba valodā un apmainījās ar partneriem, tos apvienojot veidojās projekta portfolio, foto albumiem, kartes, plakāti, PowerPoint prezentācijas, video. Visas aktivitātes tika veiktas ciešā skolēnu un skolotāju sadarbībā. Skolēnus motivēja izmantot modernas tehnoloģijas- digitālās foto un video kameras, planšetdatorus. Projekts izrādījās ļoti noderīgs un interesants visām iesaistītajām pusēm. Mēs uzskatām, ka šis projekts ir veicinājis Eiropas identitātes apzināšanos.

Projekta logo konkurss tika rīkots katrā dalībnieku skolā. Labākos darbus izvirzīja finālam, vērtēšanā iesaistījās visu skolu skolēni. Visvairāk balsu ieguva mūsu skolas skolēna Elvja veidotais logo, kurš arī tika apstiprināts par projekta simbolu.

No Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemts apstiprinājums par dalību Comenius daudzpusējā skolu sadarbības projektā- C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth. Projektā līdzdarbosies piecas skolas no dažādām valstīm, aktivitātes plānotas no 2013. gada septembra līdz 2015. gada augustam. (Skatīt dalībskolas kartē)