Nordplus projekts “TRANSPEDA & FOLKLORE”

Lai dalītos ar savu pieredzi un vairāk uzzinātu par to, kā Ziemeļeiropas valstīs risina skolēnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu darba tirgū, kā notiek profesionālo iemaņu apgūšana pēc pamatizglītības iegūšanas, mūsu skola uzsāk dalību trīsgadīgā Nordplus projektā “TRANSPEDA & FOLKLORE” (2009.-2012). Tas ir mācību iestāžu tīkls, kurš apvieno speciālās skolas, profesionālo iemaņu un rehabilitācijas centrus no 6 valstīm.

Laikā no 24.-27. novembrim Somijas pilsētā Turku norisinājās Nordplus Junior programmas projekta „Transpeda and folklore in Baltic and Nordic countries” pirmā tikšanās reize. Tajā piedalījās Rīgas 1. Speciālās internātpamatskolas pedagogi A. Beitiks un I. Siliņa un Palsmanes speciālās internatpamatskolas pedagogi I.Auga un G.Skare . Projekta mērķis ir iepazīt dažādu valstu kultūru un dalīties ar pedagoģisko pieredzi, iepazīties ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu aroda izglītības iestādēm , kurās mācās skolēni ar speciālām vajadzībām. Nordplus jauniešu izglītības programmas dalībvalstis ir Somija, Zviedrija , Dānija, Igaunija, Latvija un Lietuva. Kopumā šajā projektā ir iesaistījušās 11 izglītības iestādes no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Nordplus programma ir visu līmeņu mobilitātes un sadarbības programma skolotājiem un studentiem. Un tā tiek īstenota kā daudzpusējs sadarbības līgums starp dažādām skolām. Projekts ilgs no 2009.-2012. gadam un tā koordinators ir Bovalliusa Aroda institūts Somijas pilsētā Turku. Kopumā projekta gaitā ir paredzētas 6 darba grupu tikšanās reizes un katrai no tām būs savi uzdevumi ar sekojošiem projekta elementiem: · Skolēni ar speciālām vajadzībām un mācīšanās grūtībām; · Mācību vide un e-mācīšanās; · Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanās darba tirgū pēc aroda izglītības iestādes beigšanas; Tradicionālo rokdarbu un ēdienu gatavošanas pieredzes apmaiņa, kā vadmotīvs caurstrāvo visu projektu. Mēs viesojāmies Bovalliusa aroda izglītības un mācību centrā , kurš tika dibināts 1905. gadā un tā dibinātājas ir Sofija un Angelika Bovallius. Pašreiz tajā mācās jauni cilvēki ar speciālām vajadzībām un pieaugušie. Mācību iestāde piedāvā individuālu apmācību un atbalstu katram. Institūtam ir divas mācību filiāles, kuras atrodas Somijas pilsētās Laukaa un Pieksamaki. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Bovalliusa aroda institūta mērķiem un uzdevumiem, kā arī darbības pamatvirzieniem. Projekta dalībvalstu pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas katrs prezentēja savu izglītības iestādi . Somijas kolēģi mūs iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmas darbības principiem. Dalībnieki bija iespēja iepazīsties ar Bovalliusa aroda institūta prakses apmācību vietām un darbnīcām. Mēs apmeklējām galdniecības, kokapstrādes, metālapstrādes darbnīcas, kā arī uzkopšanas, ēdināšanas, apģērbu un dekorēšanas klases.

Projekta noslēgums.

Šobrīd ir noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts ”Transpeda and folklore in Baltic and Nordic countries”. Šis projekts norisinājās no 2009.-2012.gadam un kopumā ir bijušas sešas tikšanās reizes dažādās dalībvalstu pilsētās: Turku, Orebro,…. Tallinā, Rīgā, Pieksamaki. Projekta dalībnieku pēdējā tikšanās norisinājās šogad, laikā no 26.-30. martam Somijas pilsētā Pieksamaki, kurā piedalījās 17 dalībnieki no četrām dažādām valstīm. Tikšanās laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar nodarbinātības jautājumu risināšanas iespējām Somijas pilsētās Mikkeli un Juvaskula, ar sociāliem pakalpojumiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, kurus sniedz Bovalliusa Aroda Institūta atbalsta dienesta darbinieki. Mēs apmeklējām Bovalliusa Aroda Institūta mācību filiāles Pieksamaki, Juvaskulā un Laukaa. Rokdarbu studijās cilvēki ar speciālām vajadzībām izmantojot Somijas tradicionālās metodes izgatavo skaistus priekšmetus no dabīgiem materiāliem. Tie ir tekstila izstrādājumi (tautas tērpi, galdauti), priekšmeti, kuri ir izgatavoti no koka: svečturi, dvieļu turētāji, maizes dēlīši, rotaļlietas, uc. Visus šos priekšmetus ikviens var iegādāties speciālā veikaliņā, kurš darbojas ciematā. Juvaskulas mācību filiālē dalībniekiem bija iespējā iepazīties ar tādām mācību programmām kā mājas uzkopšanas serviss, veļas mazgāšanas un gludināšanas serviss, dažādu priekšmetu labošanas serviss. Mācību iestāde veiksmīgi sadarbojas ar armiju un slimnīcām : mazgājot un gludinot slimnīcas veļu, tīrot armijas vajadzībām paklājiņus un tankistu cepures. Bovalliusa servisa centrā tiek ražotas biokomposts no sadzīves atkritumiem un ražoti izstrādājumi no koka dārzniecības vajadzībām. Kopumā varējām secināt, ka Somijā un citās projekta dalībvalstīs cilvēki ar speciālajām vajadzībām veiksmīgi tiek iekļauti ikdienas darba dzīvē un viņu ikdienas dzīves kvalitāte ir augsta. Tikšanās noslēgumā tika apkopoti projekta rezultāti un dalībnieki nolēma tuvākā nākotnē turpināt sadarbību iesaistot tajā skolu audzēkņus un citus pedagogus.