Tikšanās ar ugandieti Džeraldu Kvitegerezu

10. oktobrī skolā piedzīvojām vienu no aizraujošākajām bungu spēles meistarklasēm, kad skolēniem šā instrumenta pārvaldīšanas augstumus demonstrēja Džeralds Kvitegereza (Gerald Kwitegereza) no Uganda Āfrikā. Džeralds audzis sabiedrībā, kur bungu spēle ir ļoti izkopta māksla; viņš pārzina astoņas valodas un pašlaik vada projektu, kurā iesaistītie palīdz apmēram 200 bāreņiem.

10. oktobra pēcpusdienā mēs dzirdējām stāstījumu par dzīvi šodienas Ugandā, par izaicinājumiem un vērtībām. Džeralds uzsvēra, ka sastopoties ar grūtībām arvien jāmāk atrast prieks, jāpriecājas par ikvienu dienu un jādāvina prieks citiem. Džeralds iedrošināja skolēnus būt atbildīgiem mācībās, jo viņi pēc dažiem gadiem būs tie, kas veidos nākotnes Latviju.

Izrādās Džeralds ir ne tikai bungu spēles meistars, bet arī talantīgs skolotājs – ikviens skolēns, kurš gribēja muzicēt kopā ar Džeraldu, bungot pareizā ritmā un piesitiena stiprumā iemācījās dažu minūšu laikā. Skolēni Džeralda sniegumu ne tikai novērtēja ar skaļiem applausiem, bet arī cēlās kājās un priecīgi dejoja.

Šajā rudenī Džeralds viesojās Latvijā, apmeklējot pansionātus, patvēruma meklētāju centrus un skolas, uzklausot ļaudis un stāstot par savas valsts ļaužu ikdienu. Ugandā daudzviet ļaudis cieš no trūkuma, bērni nespēj gūt pienācīgu izglītību, nav izbūvētas elektrības padeves sistēmas utt., pat futbola bumba Ugandas lauku skolā ir luksusa lieta… Taču ugandieši raduši pārvarēt grūtības! 

Vēl 20 gadus atpakaļ Ugandu plosīja karš, un tam beidzoties daudzi brīvprātīgie no Latvijas devās palīdzēt Ugandas ļaudīm atjaunot valsti. Tā sākās draudzība ar bīskapu Džeraldu, kurš pie sevis izmitināja latviešus, bet pēc tam Džeralds tika aicināts uz Latviju, – lai redzētu mūsu zemi un tās izaugsmi, un mācītos.

Attēlos – Džeralds Kvitegereza kopā ar bērniem Ugandā un Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā.