Izteiksmīgās skatuves runas konkurss

Jau vairākus gadus Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centrs aicina skolēnus no Rīgas skolām, lai piedalītos atklātajā izteiksmīgās skatuves runas konkursā ,,Mana valoda,,.
Kopā 2022. gada 11. novembrī sanāca 17 dalībnieki, 4 vecuma grupās

Konkursā piedalās Rīgas izglītības iestāžu izglītojamie no 1. – 9. klasei, arodklašu un darba iemaņu klašu izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas: speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911), profesionālās pamatizglītības programmas ar individuālajiem, vai priekšnesumiem dialoga formā. Piedalijās skolēni no: Rīgas 1. pamatskolas -attīstības centra, Rīgas 5. pamatskolas –attīstības centra, Rīgas 2. pamatskolas, Rīgas 4. pamatskolas un Rīgas 3. pamatskolas skolēni.
Konkurss noritēja sirsnīgā atmosfērā.

Skolēnu sniegumu izvērtēja žūrija:
Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe logopēde Dina Dreiblate, direktore Laila Lapiņa, latviešu valodas pedagogs Vineta Cibiņa, dir.vietn. Inga Balabka.

Skolēnu sniegumi tika vērtēti pēc priekšnesuma atklāsmes klausītājiem, aktiera meistarības – izteiksmīguma, pielietotajiem rekvizītiem, kostīmiem, kostīmu detaļu atbilstībai priekšnesuma saturam.

Paldies RDIK SD par sniegto atbalstu konkursa sekmīgai un pārsteigumiem bagātākai norisei.