Mācību priekšmetu nedēļas

2021./2022. m. g. 2.semestrī skolā ir ieviestas mācību priekšmetu nedēļas. Tā katra  tiek organizēta par noteiktu tēmu, kas pietuvināta skolā apstiprinātiem  nedēļas tematiem. Par mācību priekšmetu nedēļām  ir atbildīgas, tās  plāno, organizē un vada mācību priekšmetu jomu skolotāji.

Līdz šim notikušas nedēļas par tēmām – Valentīndiena, Ziemas Olimpiskās spēles, Dzīvība ūdenī – Zivis.  Šajās nedēļās skolēni gatavo dažādus radošos darbus, pilda uzdevumus  un piedalās konkursos.

 2.a klases skolēni nedēļā par Valentīndienas tēmu  gatavoja radošu darbu ar krāsām sirds formā, nedēļā par Emocijām un Olimpisko spēļu tematiku, krāsoja sporta veidu attēlus un veidoja zīmējumus par tēmu – mans draugs, attēlojot, ko patīk darīt kopā ar draugiem. Nedēļā par tēmu “Zivis”-veidoja  aplicētu zivi ar krāsainām aplikācijām un uzrakstīja dažus teikumus par zivīm.

Katras nedēļas noslēgumā tiek organizēta skolēnu darbu izstādes.

Mācību priekšmetu nedēļas dara skolēnu ikdienu interesantāku un radošāku.