Nozīmīgs ieguldījums mācību materiālu izveidē!


Ja vēlaties, lai jums būtu gudri bērni, lasiet viņiem pasakas.
Ja vēlaties, lai tie būtu vēl gudrāki, lasiet viņiem vairāk pasaku.
(Alberts Einšteins)
Lasīšana ir viena no pamatprasmēm, kas nepieciešamas katram. Lasot mēs
bagātinām mūsu valodu, pieredzi un paplašinām redzesloku. Ne visi bērni pietiekami labi spēj apgūt lasītprasmi, un ne visiem tas izdodas pietiekami viegli. Bērniem, kuriem vērojamas grūtības lasītprasmes apguvē un teksta izpratnē, vizuālais atbalsts var palīdzēt.
Pasakas un teikas šajā grāmatā veidotas simbolu valodā Widgit, kas ir īpaši
izstrādāta simbolu sistēma, kura tiek lietota, lai palīdzētu apgūt lasītprasmi un saprast izlasīto tekstu. Simboli ir īpaši attēli ar noteiktu struktūru, kurus lieto, lai skaidrotu vārda nozīmi un nodrošinātu vizuālo informāciju jebkura vecuma cilvēkiem. Widgit simboli ir viegli uztverami un saprotami.
Pasakas un teikas simbolu valodā Widgit veidotas, lai :
÷ apgūtu un pilnveidotu lasītprasmi;
÷ prastu izlasīt tekstu un saprastu izlasīto;
÷ piedalītos sarunās un izteiktu savu viedokli par izlasītajām pasakā un teikām;
÷ mācītos veidot stāstījumu par izlasīto tekstu;
÷ paplašinātu vārdu krājumu;
÷ iepazītu pamatvērtības caur pasakām un teikām;
÷ attīstītu uzmanību, domāšanu, atmiņu.

Pasaku grāmatā apkopotas 44 skolēnu izvēlētās pasakas un teikas, no kurām 3 ir angļu valodā un 3 krievu valodā. Pasakas un teikas palīdzēs saprast rakstīto vārdu nozīmi un radīs iespēju lasīt ar izpratni un apgūt vai nostiprināt lasītprasmi jebkura vecuma lasītājiem. Ar pedagogu vai vecāku atbalstu bērni varēs pilnveidot kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes kompetenču pieejā un mācīties no pasaku varoņiem vai pārrunāt par to, kā rīkotos viņu vietā.
Lasiet ar prieku simbolu valodā Widgit veidotās pasakas un teikas!
Lai lasīšana rosina interesi un rada pārliecību par savām spējām!

Gramatas autore: Antra Krauce Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe